tahtelaiset luukanen

Totuus koskettaa

Jos ihminen haluaa kertoa totuuden, onko maailma valmis uskomaan häntä?

MOi

Mikä onkaan mielenkiintoisempaa kuin kuulla ja lukea muiden kokemuksia jostakin sellaisesta selittämättömästä asiasta, joka on joskus sattunut myös omalle kohdalle? Tunsitko itse silloin pelkoa? Olitko hämmentynyt? Oliko kokemus aivan luonnollinen ja helposti selitettävissä oleva?

Koemme usein vastakkainasettelua sisäisen maailmamme ja rationaalisen ajattelun välillä – yleisesti hyväksytyn ajattelutavan tukiessa vanhassa ja perinteisessä pysymistä. Mutta kenen etu se loppujen lopuksi on?

Usein julkisessa keskustelussa vastakkain asettuvat tiede ja ihmisten omat kokemukset. Vaikka tiede on alun perin syntynyt pohtimaan maailmankaikkeuden syntyä ja olemassaoloa, me emme ole pystyneet selvittämään sitä vielä tähän mennessä. Mutta aistiiko ihminen enemmän kuin tiede pystyy todentamaankaan?

”Ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään: Niihin, jotka kulkevat edellä ja saavat jotain aikaan, ja niihin, jotka kulkevat perässä ja arvostelevat."

Filosofi Lucius Seneca
Kosminen kanava2a